Kongre Teması:

Sosyal Adalet için Eğitim Liderliği

Alt Başlıklar:

  • Demokrasi için Eğitim Liderliği
  • Kapsayıcı Eğitim ve Eğitim Yönetimi
  • Eğitim Liderliği ve Cinsiyet

(*) Kongreye kabul edilecek bildiriler bu başlıklarla sınırlı olmayıp, EYD alanı ile ilgili tüm çalışmalara açıktır.