14. UEYK Tam Metin Bildiri Kitabı

Bildiriler Kitabını indirmek için tıklayınız. 

14. UEYK Tam Metin Bildiri Kitabı Gönderim Kuralları

Kongre tam metin bildirilerinin ekte verilen şablona göre yazılması ve 31 Mayıs 2019 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Şablon için tıklayınız. 

Bir yazarın ismi, yazar sıralamasına bakılmaksızın, en fazla 3 bildiride yer alabilir.

Kongreye kabul edilen bildiriler, kabul edildikleri şekliyle bildiri özet kitabında yayınlanacaktır. Kongre bittikten sonra yayınlanacak tam metin bildirilerinin aşağıdaki kurallara göre yazılması gerekmektedir.

 • Uzunluk: Tam metin bildiri en az 1500, en fazla 2500 kelimeden (referanslar dahil) oluşmalıdır.
 • Anahtar kelimeler: Çalışmayı tanımlayan en az 3 anahtar kelime
 • Bildirinin dili: Türkçe veya İngilizce
 • Format: Yazı biçimi, büyüklüğü, kenar boşlukları ve format için lütfen verilen şablonu kullanınız.
 • Kaynakça: Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren bilimsel niteliklerin APA 6 stilinde yapılması gerekmektedir.

Araştırma tam metin bildirileri için:

Her bildiri aşağıdaki bölümleri aynı sırayla içermelidir:

 1. Problem tanımı ve açık araştırma sorusu (ları)
 2. Kavramsal çerçeve
 3. Yöntem (çalışmanın deseni, örneklemi, veri toplama, veri analizi, geçerlik ve güvenirlik)
 4. Bulgular (ya da araştırma sonunda ulaşılması beklenen bulgular)
 5. Tartışma ve sonuç

Kavramsal tam metin bildirileri için:

Her bildiri aşağıdaki bölümleri aynı sırayla içermelidir:

 1. Problem tanımı
 2. Bildirinin amacı
 3. Kavramsal tartışmanın teorik çerçevesi
 4. Teori, araştırma ve uygulama için tavsiyeler
 5. Sonuç tespitleri

Tam metin bildiri editoryal değerlendirme süreci:

Tam metin bildiriler editoryal değerlendirme sürecinden geçirilecektir. Bildirilerin benzerlik endeksleri, intihal kontrol yazılımları kullanılarak yazarlar tarafından kontrol edilecek, bildirinin benzerlik düzeylerinin en fazla %20 düzeyinde olduğu kanıtlanacaktır.