• Lisansüstü Öğrencileri Çalıştayı’na katılmaya hak kazananların listesi için tıklayınız. 

Çalıştaya katılmaya hak kazananlar aşağıdaki içeriği dikkate alarak 5-10 slayt içeren 10 dakikayı  geçmeyecek bir sunum hazırlamaları ve sunmaları beklenmektedir.

  1. Amaç ve önem
  2. Araştırma soruları
  3. Kavramsal Çerçeve (uzun literatür anlatımı değil sadece tezde kullanılması planlanan kuramların isimleri ve kısa gerekçe)
  4. Yöntem (Araştırma modeli, örneklem, veri toplama aracı, veri analiz yöntemlerinin isimleri ve kısa gerekçe )
  5. Çalışmada danışılmak istenen en önemli konu ya da sorunun belirtilmesi

*Sunumlar sonrasında katkı sağlayacak akademisyenlerin yönlendirmesi ile çalıştay oturumları gerçekleştirilecektir.