IMPORTANT DATES / ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 20 Mart 2019 31 Mart 2019
Deadline for Abstract Submission: 20 March 2019 31 March 2019

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 5 Nisan 2019
Announcement of Accepted Proposals: 5 April 2019

Tam Metin Bildirilerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 31 Mayıs 2019
Deadline for Proceeding Submission: 31 May 2019

Düzenleyenler / Organizers

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü ile Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYED-DER)’nin işbirliği ile düzenlenecektir.

The 14th International Congress on Educational Administration will be organized with the collaboration of Middle East Technical University Department of Educational Sciences and Educational Administration Research & Development Association (EARDA)

ONTUR HOTEL***** Çeşme /İZMİR/TÜRKİYE

Davetli Konuşmacılar / Keynote Speakers

Duncan WAITE

Duncan WAITE

Texas State UnIversIty, USA
Charles F. WEBBER

Charles F. WEBBER

Mount Royal UnIversIty, Canada

İletişim / Contact

Adres / Address
Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği - EYEDDER
Educational Administration Research & Development Association - EARDA

E-Posta Adresi / E-Mail Address
14ueyk@gmail.com