Skip to main content
14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi - 14th International Congress on Educational Administration

Bildiri ve Tam Bildiri Gönderme Kuralları

Abstract and Proceeding Guidelines


Sempozyum Önerisi - Başvuru Formu

Symposium Submission - Application Form

 

Yazarlar:

Bilim & Program Komitesi:

Başkan:

 


Düzenleyen: OpenConf®
Telif Hakkı (Copyright) ©2002-2018 Zakon Group LLC