Skip to main content
14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi - 14th International Congress on Educational Administration

Sempozyum Önerisi - Başvuru Formu

Sempozyum önerisi en az 3 en fazla 4 bildiri içerebilir. Öneri, 600 kelimeye kadar sempozyumu tanıtıcı tek bir dosya ve her bir bildiri için 400 kelimeyi aşmayacak özetler şeklinde gönderilmesi gerekmektedir.

Sempozyum önerileri konferans başvuru sisteminden değil, konu satırına sempozyum başvurusu olduğunu belirtilerek, 14ueyk@gmail.com adresinden iletilmelidir.

Sempozyumda tanıtım dosyası için kaynakça (200 kelimeye kadar), en az 3 anahtar kelime,  ve bildirileri sunacakların isim, kurum ve e-posta adresleri verilmelidir.

Tartışmacı sempozyum hakkında görüş bildirecek bir kişi olmalı ve başvuruda isim, kurum ve e-posta adresleri belirtilmelidir. Sempozyum önerisi yapan kişi Konferans Düzenleme Komitesi ve bildiri sunacaklar arasında iletişimi sağlamalıdır.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.


Symposium Submission - Application Form

Symposium includes a minimum of 3 and a maximum of 4 papers per session plus a Discussant. The proposal needs to be handed in as one submission with a description of the symposium (up to 600 words) and abstracts for all papers linked to it (up to 400 word abstract per paper). The proposal should NOT be sent via conference submission website but should be sent to 14ueyk@gmail.com with a subject line indicating the Symposium submission.

For the papers in the symposium and for the symposium descriptor references of up to 200 words each should be given. You will also be asked to state 3 keywords and list presenting authors and co-authors with email addresses and affiliations.

Discussant, who can offer a critique of the symposium need to be named on the proposal. The proposer is responsible for communicating with all contributors.

Click here for the Application Form


 

Yazarlar:

Bilim & Program Komitesi:

Başkan:

 


Düzenleyen: OpenConf®
Telif Hakkı (Copyright) ©2002-2018 Zakon Group LLC